Stafett Blogg

Helse Førde-stafetten er eit breiddearrangement, og vi ynskjer at flest mogleg skal ha høve til å delta, uavhengig av alder eller kva form ein er i!
Det er mange måtar å delta på.
Ingen avgift, dette er ein av faktorane for å motivere slik at flest mogelig skal ha høve til å delta.
NB! om du har meldt deg på og betalt vil du få pengane tilbake....

Finansbransjen stiller sterkt i årets Helse Førde-stafett. I dette tilfellet representert ved Sparebanken Sogn og Fjordane, som så langt har stabla to lag på beina og jobbar med det tredje. Bankfolka oppmodar alle andre bedrifter som kan stille lag, til å prøve å slå dei!

Vi har vore så heldige å få sponsa eit gåvekort på 1000,- frå Åsen og Øvrelid AS.
Dette gåvekortet går til den beste gruppa på quiz, og heile klassen får nytte av det. Gåvekortet kan brukast fritt. I tillegg får alle som er med på stafetten ei Helse Førde stafetten t-skjorte.
Vi er svært takksame til...

I dag var vi innom Coopen, der vi møtte mange mennsker. Og hyggelige ansatte fra coop extra, dei virka klar for stafett.

Opphaveleg kalla stafettlaget til dåværande Avdeling for internkontroll seg for «Null kontroll». Året etter bytta dei namn til «Litt kontroll». I år har dei henta inn forsterkningar frå IKT-avdelinga og Helseatlas, så då blir det vel «Full kontroll»? Elller?

Gjer som Tom
Klinikkdirektør i kirurgisk klinikk, Tom Guldhav gler seg til Helse Førde stafetten.
Han arbeider med å få resten av føretaksleiinga med på laget. Alternativt stiller han i singelløp, men vi har tru på at han klarer å engasjere leiinga til å stille lag!

Stand på Alti

21.05.2022

Idag hadde Helse Førde-stafetten stand på Alti Kristian, Karianne og Eivind møtte mange trivelige mennesker. Håper vi har motivert noen til å blir med på Helse Førde Stafett.