Det er gratis å delta i Helse Førde stafetten.

02.06.2022

Helse Førde-stafetten er eit breiddearrangement, og vi ynskjer at flest mogleg skal ha høve til å delta, uavhengig av alder eller kva form ein er i!
Det er mange måtar å delta på. 
Ingen avgift, dette er ein av faktorane for å motivere slik at flest mogelig skal ha høve til å delta.
NB! om du har meldt deg på og betalt vil du få pengane tilbake.

Dette er koden ein nyttar i påmeldingsskjema for å få gratis deltaking; Q2022.

Vi er klare for stafett
Vi er klare for stafett

Velkommen til Helse Førde stafetten 2022 😊
Minner om påmeldingsfrist 13.juni.

Av: Helse Førde Stafetten  

Bli med på Helse Førde-stafetten
Bli med på Helse Førde-stafetten