Veidekke stiller lag til stafetten

08.06.2022

Veidekke stille sjølvsagt med lag til Helse Førde Stafetten. Dette er eit viktig tiltak/arrangement som fremjar positiv haldning til fysisk aktivitet. 

Velkommen til Helse Førde stafetten 2022 😊

Minner om påmeldingsfrist 13.juni.

Av: Helse Førde-stafetten