Ny stafett løype er klar

22.04.2022

Hoved løypa

Den nye stafettløypa i Helse Førde stafetten er klar. Løypa skal nyttast i hovudløpet av stafetten og i mosjonsklassen. Løypa har seks etappar med ulik løypelengde fordelt på grus- og asfaltunderlag. Løypa er på 5.57 km og har total stigning på 66 meter (sjå løypeprofil) .