Sunnfjord kommune deltek på Helse Førde stafetten med fleire lag.

06.06.2022

Det er viktig for Sunnfjord kommune å motivere til fysisk aktivitet. Derfor deltek vi på Helse Førde stafetten. Fysisk aktivitet bidrar til arbeidsglede. Det gir overskot i kvardagen og er positivt for både fysisk og psykisk helse.


Det er veldig bra at Helse Førde stafetten legg opp til at ein kan delta ut i frå eigne forutsetningar. At ein gjennom fysisk aktivitet kan oppleve glede, mestring, spenning og utfordring enten som deltakar utan tid eller i konkurranseklassen. Vi håper mange vert med på denne stormønstringa. All fysisk aktivitet er positivt for helsa.


Jenny FøllingOrdførar Sunnfjord kommune

Velkommen til Helse Førde stafetten 2022 😊
Minner om påmeldingsfrist 13.juni.

Av: Helse Førde Stafetten