Arve om Stafetten

22.04.2022

Sjølvaste Arve

 Arve støtter heilhjarta opp om stafetten og vil bidra som spiker på stafett dagen. Håper på brei og god deltaking.